Κατι

Γράφει η Βέρα Ι.Φραντζή

Couple with Their Heads Full of Clouds
Salvador Dali.

Μακριά από το μίσος των σύγχρονων ανθρώπων προς την ευαισθησία, το ευάλωτο, το ανθρώπινο, την αποτυχία με όρους εμπορίου,

μέσα στη ψυχή μου,

είμαι ελεύθερη να αγαπώ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s